ΦΕΚ Ίδρυσης

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής" ιδρύθηκε σύμφωνα με το ΦΕΚ 3003/2014, τ.Β΄. Για να κατεβάσετε το ΦΕΚ πατήστε το ακόλουθο εικονίδιο