ΦΕΚ Επανίδρυσης

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής" επανιδρύθηκε σύμφωνα με το ΦΕΚ 4259/2018, τ.Β΄. Για να κατεβάσετε το ΦΕΚ πατήστε το ακόλουθο εικονίδιο