Νέα
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου Ακ. Έτους 2018-2019

Για να μεταβείτε στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Εαρινού Εξαμήνου του Ακαδημαικού Έτους 2018-2019 πατήστε εδώ.

Επιτυχόντες στο ΠΜΣ «Προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής»
για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019

Για τους επιτυχόντες στο ΠΜΣ «Προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής» για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 πατήστε εδώ .

Έγκριση Μεταπτυχιακών Διπλωματικών εργασιών του ΠΜΣ

Για την λίστα των εγκεκριμένων Μεταπτυχιακών Διμπλωματικών Εργασιών του ΠΜΣ «Προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής» πατήστε εδώ.

Ανακοίνωση σχετικά με τις εξετάσεις αξιολόγησης και τις συνεντεύξεις των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019

  1. Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές κατά την διάρκεια των εξετάσεων αξιολόγησης στα μαθήματα Βιομηχανικός Έλεγχος, Εισαγωγή στη Ρομποτική και Έλεγχος Παραγωγικών Διεργασιών μπορούν να χρησιμοποιούν οποιοδήποτε σύγγραμμα επιθυμούν.
  2. Οι εξετάσεις και οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα διενεργηθούν την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018 και από ώρα 18.00 και μετά και έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας, στην αίθουσα Δ3 του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας στα Ψαχνά Ευβοίας.

Υποβολή Υποψηφιοτήτων για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019

H προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ είναι η

Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 17:30.

Οι εξετάσεις και οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα διενεργηθούν στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας στα Ψαχνά Ευβοίας, πλησίον της Χαλκίδας, την

Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 18:00.


Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου pp-acsr@teiste.gr και ppacsr@gmail.com (και στις δύο διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) είτε εγγράφως στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ, ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, Ψαχνά Ευβοίας, ΤΚ 34400. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι η 14/11/2018 και ώρα 17:30. εδω