Νέα
Απολογισμός εσόδων-εξόδων για τα έτη 2014 έως και 2017

Για τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του ΠΜΣ «Προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής» για τα έτη 2014 έως και 2017 πατήστε εδώ.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Β Εξαμήνου Ακ. Έτους 2017-2018

Για να μεταβείτε στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ακαδημαικού Έτους 2017-2018 πατήστε εδώ.

Επιτυχόντες στο ΠΜΣ «Προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής»
για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018

Για τους επιτυχόντες στο ΠΜΣ «Προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής» για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 πατήστε εδώ.

Έγκριση Μεταπτυχιακών Διπλωματικών εργασιών του ΠΜΣ

Για την λίστα των εγκεκριμένων Μεταπτυχιακών Διμπλωματικών Εργασιών του ΠΜΣ «Προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής» πατήστε εδώ.