Νέα
Παρουσιάση Διπλωματικής εργασίας

Για την εξέταση της διπλωματικής εργασίας του μεταπτυχιακού φοιτητή Διβέρη Γεωργίου πατήστε εδώ.

Επιτυχόντες στο ΠΜΣ «Προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής»
για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018

Για τους επιτυχόντες στο ΠΜΣ «Προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής» για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 πατήστε εδώ.

Έγκριση Μεταπτυχιακών Διπλωματικών εργασιών του ΠΜΣ

Για την λίστα των εγκεκριμένων Μεταπτυχιακών Διμπλωματικών Εργασιών του ΠΜΣ «Προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής» πατήστε εδώ.