Ωρολόγιο Πρόγραμμα
Μάθημα Ημέρα Ώρα Αίθουσα Διδάσκοντες (Μέλη ΕΠ)
Έλεγχος Ρομποτικών Συστημάτων Δευτέρα 17:15 - 20:15 Δ3 Ν. Κούβακας, Φ. Κουμπουλής,
Μ. Τζαμτζή, Μ. Σκαρπέτης
και Γ. Παναγιωτάκης
Έλεγχος Κατεργασιών Τρίτη 17:15 - 20:15 Δ3α Μ. Τζαμτζή, Φ. Κουμπουλής
και Χ. Οικονομάκος
Συστήματα Βιομηχανικής Πληροφορικής Τετάρτη 17:15 - 20:15 Δ3 Φ. Κουμπουλής, Μ. Τζαμτζή,
Ν. Κούβακας και Χ. Οικονομάκος
Διαφορικά Παίγνια Πέμπτη 17:15 - 20:15 Δ3 Φ. Κουμπουλής
και Ν. Κούβακας
Έλεγχος σε Βιοσυστήματα Παρασκευή 17:15 - 20:15 Δ3 Ν. Κούβακας, Μ. Τζαμτζή
και Γ. Παναγιωτάκης
Έλεγχος σε Συστήματα Μεταφορών Παρασκευή 12:00 - 15:00 Δ3β Μ. Τζαμτζή, Μ. Σκαρπέτης
και Ν. Κούβακας