Ωρολόγιο Πρόγραμμα
Μάθημα Ημέρα Ώρα Αίθουσα Διδάσκοντες (Μέλη ΕΠ)
Μοντελοποίηση και Προσομοίωση Δυναμικών Συστημάτων Δευτέρα 17:15 - 20:15 Δ3 Ν. Κούβακας, M.Σκαρπέτης
και Γ. Παναγιωτάκης
Μη Γραμμικός Έλεγχος Τρίτη 17:15 - 20:15 Δ3 Μ. Τζαμτζή, Φ. Κουμπουλής,
Ν. Κούβακας και M.Σκαρπέτης
Έλεγχος Συστημάτων Διακριτών Συμβάντων Τετάρτη 17:15 - 20:15 Δ3 Φ. Κουμπουλής, Μ. Τζαμτζή
και Χ. Οικονομάκος
Έλεγχος με Μεθόδους Τεχνητής Νοημοσύνης Πέμπτη 17:15 - 20:15 Δ3 Φ. Κουμπουλής, M.Σκαρπέτης
και Γ. Παναγιωτάκης
Περιβαλλοντικός Έλεγχος Πέμπτη 17:15 - 20:15 Γ211 Ν. Κούβακας και Γ. Παναγιωτάκης