Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019
Μάθημα Ημέρα Ώρα Αίθουσα Διδάσκοντες (Μέλη ΔΕΠ)
Έλεγχος Ρομποτικών Συστημάτων Δευτέρα 17:15 - 20:15 Δ3α Ν. Κούβακας, Φ. Κουμπουλής,
Μ. Τζαμτζή, Κ. Τζιεράκης,
Γ. Παναγιωτάκης, Χ. Τσίτουρας,
Μ. Σκαρπέτης
Έλεγχος Κατεργασιών Τρίτη 17:15 - 20:15 Δ3α Μ. Τζαμτζή, Φ. Κουμπουλής,
Χ. Τσίτουρας, Χ. Οικονομάκος
Συστήματα Βιομηχανικής Πληροφορικής Τετάρτη 17:15 - 20:15 Δ3α Φ. Κουμπουλής, Μ. Τζαμτζή,
Ν. Κούβακας, Χ. Οικονομάκος,
Δ. Φραγκούλης
Διαφορικά Παίγνια Πέμπτη 17:15 - 20:15 Δ3α Φ. Κουμπουλής, Ν. Κούβακας,
Χ. Τσίτουρας
Έλεγχος σε Συστήματα Μεταφορών Παρασκευή 14:00 - 17:00 Δ3α Μ. Τζαμτζή, Ν. Κούβακας,
Χ. Τσίτουρας, Μ. Σκαρπέτης,
Δ. Φραγκούλης
Έλεγχος σε Βιοσυστήματα Παρασκευή 17:15 - 20:15 Δ3α Ν. Κούβακας, Μ. Τζαμτζή,
Κ. Τζιεράκης, Γ. Παναγιωτάκης