Ωρολόγιο Πρόγραμμα
Μάθημα Ημέρα Ώρα Αίθουσα Διδάσκοντες (Μέλη ΕΠ)
Έλεγχος Ρομποτικών
Συστημάτων
Δευτέρα 17:15 - 20:15 Δ3α Ν. Κούβακας, Φ. Κουμπουλής,
Μ. Τζαμτζή, Μ. Σκαρπέτης
και Γ. Παναγιωτάκης
Έλεγχος Κατεργασιών Τρίτη 17:15 - 20:15 Δ3α Μ. Τζαμτζή, Φ. Κουμπουλής,
και Χ. Οικονομάκος
Συστήματα Βιομηχανικής
Πληροφορικής
Τετάρτη 17:15 - 20:15 Δ3α Φ. Κουμπουλής, Μ. Τζαμτζή,
Ν. Κούβακας και Χ. Οικονομάκος
Διαφορικά Παίγνια Πέμπτη 17:15 - 20:15 Δ3α Φ. Κουμπουλής και Ν. Κούβακας
Έλεγχος σε Συστήματα
Μεταφορών
Παρασκευή 17:15 - 20:15 Δ3α Μ. Τζαμτζή, M.Σκαρπέτης
και Ν. Κούβακας
Έλεγχος σε Βιοσυστήματα Παρασκευή 17:15 - 20:15 Δ3β Ν. Κούβακας, Μ. Τζαμτζή
και Γ. Παναγιωτάκης