Φοίτηση

Το Π.Μ.Σ. μπορεί να είναι πλήρους ή μερικής παρακολούθησης. Επισης στα πλαίσια του ΠΜΣ χορηγούνται υποτροφίες σε επιλεγμένους μεταπτυχιακούς φοιτητές: