Εισαγωγή

Το Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, που εδρεύει στα Ψαχνά Ευβοίας (πρώην ΤΕΙ Χαλκίδας)
διοργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής» - «Advanced Control Systems and Robotics», το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ).

Το ΠΜΣ λειτουργεί από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 και διεξάγεται στους χώρους του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ στα Ψαχνά Ευβοίας (πρώην ΤΕΙ Χαλκίδας).

Αντικείμενο – Σκοπός του ΠΜΣ

Αντικείμενα του προγράμματος είναι τα Προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και η Ρομποτική.

Σκοπός του προγράμματος είναι:

  • η εμβάθυνση και προαγωγή των γνώσεων στα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα με προηγμένες τεχνολογίες πληροφορικής
  • η εξειδίκευση των φοιτητών σε αυτά
  • η διαμόρφωση στελεχών ικανών
    • να ανταποκριθούν στον χώρο της βιομηχανίας, των παραγωγικών μονάδων (διεργασιών και κατεργασιών), στις μεταφορές, και τα βιοσυστήματα, στη μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, και
    • να προωθήσουν την ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών της στα προαναφερόμενα αντικείμενα.


Φώτης Ν. Κουμπουλής
Καθηγητής
Ρομποτικής και Βιομηχανικών Αυτοματισμών